Da li moj trenutni poslodavac može da vidi da imam profil na ovom sajtu?

Prilikom registracije kandidati imaju mogućnost da izaberu da li će im profil biti javan ili privatan.

Ukoliko se odlučite za javan profil, svi registrovani poslodavci mogu videti te profile. Pozitivni efekti javnih profila su u tome da ih bilo koji poslodavci mogu kontaktirati ukoliko imaju otvorenu poziciju koja odgovara Vašem profilu. Takođe, poslodavci honoranih poslova Vas mogu pronaći i kontaktirati.

Ukoliko se odlučite za privatan profil, osim Vas i poslodavca kod kojeg konkurišete za posao niko drugi ne može videti Vaš profil.

Svakako ukoliko posedujete profil možete odabrati opciju Freelancer (prilikom registracije) ukoliko tražite dodatni izvor prihoda.

Treća opcija je da ne posedujete profil na našem sajtu. i bez profila na našem sajtu možete pretraživati i konkurisati na oglase za posao slanjem CV-ija.

 

  • Podelite ovu objavu