Šta su honorarni poslovi ?

Honorarni poslovi predstavljaju rad na privremenom poslovnom poduhvatu/projektu ili povremena, dodatna aktivnost koja ne predstavlja redovno zaposlenje. Postoji veliki broj poslodavaca kojima je potrebna saradnja za privremene poslovne poduhvate, zbog čega nije potrebno da angažuju saradnike u stalni odnos, već mogu dogovoriti privremenu saradnju.

Više na stranici https://poslovindex.com/honorarni-poslovi-2/

  • Podelite ovu objavu