Još jedan četnički koljač – rehabilitovan! – Filip Mladenović

ZA SVE NAŠE POTOMKE

Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 13. 12. 2004. godine izjednačila četnički i partizanski pokret. (Ustavni sud Srbije je, međutim, 2012. proglasio tu odluku neustavnom, zadržavajući bivšim pripadnicima četničkog pokreta samo prava na penzije.)

Zatim je 2006. godine donet prvi Zakon o rehabilitaciji, za vreme prve vlade Vojislava Koštunice. Taj zakon je dopunjen 2011. godine, a ova izmenjena verzija zakona je uvela rok od 5 godina, tako da je od decembra 2016. prestala mogućnost podnošenja zahteva za rehabilitaciju.

Ovaj čudan poklon od vlastodržaca, izmedju ostalih, iskoristila je 2009.  godine Vesna Kalabić, tada Dragojević, unuka jednog od najgorih četničkih koljača – Nikole Kalabića.

Pred nadležnim sudom u Valjevu održano je više ročišta, sa preko 400 strana dokumenata, koji su izvedeni kao dokazni materijal tokom sudskog postupka.

Pet godina

  • Podelite ovu objavu