Kako da istaknete Oglas za posao

 • Oglase za posao možete učiniti vidljivijim, kako biste podstakli veći broj kandidata da se prijave na 2 načina:
  1. korišćenjem oznake ‘Popularno’ 
  2. korišćenjem oznake ‘Hitno’ 

Popularni oglasi nalaze se na početnoj strani poslovindex.com sajta, a na ostalim stranicama gde su prikazani oglasi, prikazani su prvi (pri vrhu). Takođe, popularne oglase postavljamo na društvene mreže poslovindex sajta.

1

Oglasi za posao - Oznaka 'Popularno'

Oznaka 'Popularno'

* Oznaka 'Popularno' nalazi se na oglasima za posao Poslodavaca koji su partneri našeg sajta ili se nalaze među najpopularnjim i proaktivnim poslodavcima. * * Oznaka 'Popularno' nalazi se na oglasima za posao pored naziva pozicije ili u gornjem desnom uglu. * * Oglasi za posao koji imaju oznaku 'Popularno' nalaze se na početnoj strani poslovindex.com sajta i na listi oglasa na svim stranicama prikazani su prvi (pri vrhu), kao i sa desne strane ekrana u delu Vesti i Blog.*

2

Oglasi za posao - oznaka 'hitno'

Oznaka 'Hitno'

* Oznaka 'Hitno' znači da su poslodavcu potrebni kandidati za upražnjenu poziciju što pre.* * Oznaka 'Hitno' obeležena je crvenom bojom i nalazi se u gornjem levom uglu Oglasa za posao.*

Kako da Vaši oglasi za posao dobiju oznaku 'Popularno' ili 'Hitno'

Oznaku ‘Popularno’ poslodavci za svoje oglase za posao na poslovindex.com sajtu mogu dobiti potpuno besplatno na ukupno 7 načina (ukoliko ispunite bilo koji od 7 uslova jednostavno nas kontaktirajte klikom na dugme ‘Aktiviraj oznaku’). Oznaku ‘Popularno’ Poslodavci mogu aktivirati na sledeće načine do 01.05.2021. godine:

1
Grupa

Budite među prvima (1 način da dobijete oznaku):

 1. Prvih 80 objavljenih oglasa za posao na našem sajtu dobijaju mogućnost da koriste oznaku ‘Popularno’ za oglas potpuno besplatno do isteka ili do 30 dana.
Ispunili ste uslov ?
1
Grupa

Putem aktivnog korišćenja poslovnog profila (2 načina da dobijete oznaku):

 1. Ukoliko popunite sva polja prilikom postavljanja oglasa za posao – dobijate oznaku ‘Popularno’ za oglas za posao
 2. Na svakih 5 postavljenih oglasa za posao – dobijate oznaku ‘Popularno’ za 2 oglasa u trajanju do isteka oglasa

Ispunili ste neki od uslova ?

1
Grupa

Ukoliko aktivno učestvujete u širenju naše poslovne mreže putem društvenih mreža (možete ponoviti više puta)(3 načina da dobijete oznaku):

 1. Ukoliko sa Facebook profila Poslodavca uradite share – podelite sa prijateljima Vaš oglas za posao sa poslovindex.com sajta – oglas dobija oznaku ‘Popularno’ do isteka ili u trajanju od 30 dana
 2. Ukoliko sa Facebook profila Poslodavca uradite share – podelite sa prijateljima link za naš sajt ili facebook stranicu – oglas dobija oznaku ‘Popularno’ do isteka ili u trajanju od 30 dana
 3. Ukoliko sa Vašeg Linkedin profila Poslodavca uradite sharepodelite sa prijateljima Vaš oglas za posao sa poslovindex.com sajta – oglas dobija oznaku ‘Popularno’ do isteka ili u trajanju od 30 dana

Ispunili ste neki od uslova ?

1
Grupa

Ukoliko postanete naši partneri:

 1. Pozivamo Vas da postanete partneri našeg sajta kako biste mogli da koristite brojne mogućnosti koje Vam mogu pomoći u povećanju vidljivosti oglasa za posao i lakšeg pronalaska najboljih kandidata. Više pogledajte na stranici ‘Kako da istaknete profil poslodavca’

Oznaku ‘Hitno’ poslodavci za svoje oglase za posao na poslovindex.com sajtu mogu dobiti potpuno besplatno na ukupno 7 načina (ukoliko ispunite bilo koji od 7 uslova jednostavno nas kontaktirajte klikom na dugme ‘Aktiviraj oznaku’). Oznaku ‘Hitno’ Poslodavci mogu aktivirati na sledeće načine do 01.05.2021. godine::

1
Grupa

Budite među prvima (1 način da oglas dobije oznaku):

 1. Prvih 150 oglasa za posao mogu koristiti oznaku ‘Hitno’ na zahtev do isteka trajanja oglasa
Ispunili ste uslov ?
1
Grupa

Putem aktivnog korišćenja poslovnog profila (2 načina da dobijete oznaku):

 1. Ukoliko popunite sva polja prilikom postavljanja oglasa za posao – dobijate oznaku ‘Hitno’ na zahtev za oglas za posao
 2. Na svakih 5 postavljenih oglasa za posao – dobijate oznaku ‘Hitno’ na zahtev za 2 oglasa u trajanju do isteka oglasa
 • Napomena: Oznaku Hitno ne morate koristiti na istim oglasima na kojima imate oznaku ‘Popularno’

Ispunili ste neki od uslova ?

1
Grupa

Ukoliko aktivno učestvujete u širenju naše poslovne mreže putem društvenih mreža (možete ponoviti više puta) (3 načina da dobijete oznaku):

 1. Ukoliko sa Facebook profila Poslodavca uradite share – podelite sa prijateljima Vaš oglas za posao sa poslovindex.com sajta – oglas dobija oznaku ‘Hitno’ na zahtev do isteka
 2. Ukoliko sa Facebook profila Poslodavca uradite share – podelite sa prijateljima link za naš sajt ili facebook stranicu – oglas dobija oznaku ‘Hitno’ na zahtev do isteka 
 3. Ukoliko sa Vašeg Linkedin profila Poslodavca uradite share – podelite sa prijateljima Vaš oglas za posao sa poslovindex.com sajta – oglas dobija oznaku ‘Hitno’ na zahtev do isteka

Ispunili ste neki od uslova ?

1
Grupa

Ukoliko postanete naši partneri:

 1. Pozivamo Vas da postanete partneri našeg sajta kako biste mogli da koristite brojne mogućnosti koje Vam mogu pomoći u povećanju vidljivosti oglasa za posao i lakšeg pronalaska najboljih kandidata. Više pogledajte na stranici ‘Kako da istaknete profil poslodavca’
 • Opisani načini za dobijanje oznaka ‘Popularno’ i ‘ Hitno’ su besplatni i Poslodavci ih mogu aktivirati na opisane načine do 01.05.2021. Ovi načini mogu biti izmenjeni o čemu će poslodavci biti obavešteni na ovoj stranici.