Saopštenje Malograđanske stranke povodom rata u Ukrajini – Nebojša Milikić

Sada kada smo konačno uzeli sve(t) u svoje tradicionalno krvave ruke, došlo je vreme da makar pokušamo da govorimo istinu i samo istinu. „Makar”. Eto, tako to zvuči kad se mi namerimo da govorimo istinu istine radi. A opet, kao i svaka biljna ili životinjska vrsta pred izumiranjem spremni smo na sve, pa i na istinu samo radi istine, bez ikakve koristi. Makar tako sebi delujemo, malograđanin uvek ima o sebi bolje mišljenje od onog koje drugi imaju o njemu.

Za stotinak godina, kad sa svojim pričama iz nepričave pretpostavljeno nestanemo sa namučenog lica zemlje, možda će se u školama učiti i nekakva istina o ovom bizarnom ratu – kao vrhuncu višefazne i višesmislene reaktuelizacije, pa raznolikih maskiranja, podgrevanja, hlađenja i potpirivanja ciljeva Drugog svetskog rata (koji nije bio ništa drugo do premeštaj dotadašnjih kolonijalnih ratova na tlo Evrope). To je, po svemu sudeći, bio i neminovni sukob dve najjače evropske periferne buržoaske države, tj. konfliktnih interesa njihovih buržoazija:

  • Podelite ovu objavu