Saradnja u jednom smeru i magareće uši – Dragan Jakovljević.

Pred svako pojavljivanje nove knjige pisca iz srpskog rasejanja (jedan deo tog prostora u poslednje vreme zovemo regionom), pitanja potencijalnih čitalaca su ista ili slična, a svode se na interesovanja o mogućim promocijama u Srbiji. Sa stanovišta čitalaca, pitanje je potpuno logično. Ali…

 
Tokom proteklih dvadeset godina, koliko kontinuirano pišem i objavljujem, moji odgovori na takva pitanja su uvek bili potvrdni. Naravno, i tada sam unapred znao
  • Podelite ovu objavu